Menu

Werkwijze

Als u contact met mij opneemt voor mediation, zullen beide partijen eerst nader worden geïnformeerd over wat mediation inhoudt. Bent u zover dat er een afspraak kan worden gemaakt voor een kennismakingsbijeenkomst, dan krijgt u bij de uitnodiging ook de mediationovereenkomst opgestuurd.
De mediationovereenkomst is de basis voor de mediation.  Hierin staan de uitgangspunten voor de mediation vastgelegd. De belangrijkste daarvan zijn: de verplichting tot geheimhouding van alles wat in de mediation wordt besproken en de verplichting van partijen om hun best te doen om het conflict op te lossen (de inspanningsverplichting). In de eerste bijeenkomst nemen we de mediationovereenkomst met elkaar door en kunnen vragen daarover besproken worden. Pas na ondertekening van de mediationovereenkomst, kan de daadwerkelijke mediation aanvangen.

Vervolgens zullen we samen in een breed perspectief aan de slag gaan om het conflict te bespreken en vanuit daar te kijken naar mogelijke oplossingen. Vaak zijn dit oplossingen waar geen van partijen nog aan gedacht heeft! Indien partijen middels de mediation samen tot een oplossing komen, wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Partijen krijgen de gelegenheid –indien gewenst- deze overeenkomst nog te laten toetsen door een extern deskundige (of bijvoorbeeld de accountant), alvorens tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wordt overgegaan. Op het moment dat partijen er zeker van zijn dat de oplossing geheel beantwoordt aan wat zij willen, dan wordt de vaststellingsovereenkomst door partijen ondertekend. Vanaf dat moment is die overeenkomst bindend en afdwingbaar.