Menu

Respect zaaien,

Begrip oogsten

Scroll en ontdek

Klaver Mediation is mediation specifiek gericht op de agrarische sector.

Juist in deze sector, waar gezin en bedrijf zo met elkaar verweven zijn, en het van het grootste belang is de relatie goed te houden, is mediation een heel mooi middel bij conflictbemiddeling. Bij mediation wordt gestreefd naar het oplossen van verstoorde verhoudingen en naar het bereiken van overeenstemming waarin ieder van partijen zich kan vinden.

Dit gebeurt met behulp en onder leiding van een mediator, echter de mediator beslist niet. Partijen bepalen hun eigen oplossing, waardoor deze ook toekomstbestendig is. U kunt weer samen verder, of op een goede manier uit elkaar. Als bijkomend voordeel van mediation geldt dat door de mediation vaak een betere communicatie op gang komt, waardoor er minder snel nieuwe conflicten ontstaan.

Wat is Mediation

Mediation is een manier van conflictbemiddeling. Conflicten horen erbij in het leven en zullen er altijd zijn. Mensen zijn gelukkig verschillend en kunnen derhalve een verschil van inzicht hebben hoe met een bepaalde situatie om te gaan. Conflicten moet je echter niet laten escaleren en tijdig aanpakken om op te lossen. Klaver Mediation staat voor respect hebben voor elkaar en daar vanuit begrip oogsten voor ieders standpunt. Er ontstaat dan ruimte om tot elkaar te komen en afspraken vervolgens vast te leggen. Partijen kunnen weer met elkaar door één deur.

Bij mediation wordt de oplossing van een conflict niet opgelegd (zoals bij arbitrage of een gerechtelijke procedure), maar de oplossing wordt door partijen zelf bepaald. Daardoor wordt de oplossing gedragen door beide partijen en ook nageleefd. Het is een win-win situatie. De relatie kan op een goede manier in stand blijven en er worden veel kosten, tijd en negatieve energie bespaard.

Klaver Mediation, als onafhankelijk en deskundig bemiddelaar, met de voeten in de klei, begeleidt u graag in dit proces.

Werkwijze »

Waarom Mediation

Bij mediation bent u zelf aan zet, u bepaalt samen de oplossing en deze wordt dus niet opgelegd. In plaats van naar de rechter te stappen, waarbij u afhankelijk bent van zijn oordeel en de door de advocaten aangedragen feiten, beslist u bij mediation zelf. Bij een geslaagde mediation winnen beide partijen. De communicatie tussen partijen wordt verbeterd (in plaats van verhard, zoals bij een juridische procedure), waardoor de kans op toekomstige conflicten ook nog eens wordt verkleind.

Kortom mediation:

  • kost minder
  • gaat sneller
  • levert een betere oplossing
  • helpt u verder voor de toekomst

Wanneer Mediation? »

Wie is Dorien Klaver

  • Van nature bemiddelend
  • Recht door zee
  • Spreekt de taal van de agrariër
  • Oplossingsgericht
Dorien Bos-Klaver

Ik ben Dorien Bos-Klaver. Thuis hebben wij een bollenbedrijf en tulpenbroeierij, welke mijn man heeft overgenomen van zijn ouders, en zijn we trotse ouders van 3 prachtige kinderen. Na mijn rechtenstudie in Groningen heb ik met veel plezier ruim 5 jaar als (waarnemingsbevoegd) kandidaat notaris gewerkt op agrarisch georiënteerde notariskantoren in Noord-Holland. Daarna was de tijd rijp om samen met 2 collega´s het agrarisch makelaarskantoor dat mijn vader heeft opgebouwd over te nemen: ‘Klaver Agrarisch Vastgoed’. Op meerdere vlakken ben ik betrokken binnen de agrarische sector.

Door mijn achtergrond als jurist, ben ik binnen Klaver Agrarisch Vastgoed verantwoordelijk voor alle contracten zoals de koopovereenkomsten en pachtcontracten, maar ook begeleiding van ruimtelijke ordeningstrajecten (oa. bestemmingswijziging), Wet Voorkeursrecht Gemeenten ea.

In het makelaarsvak signaleren we met regelmaat communicatiestoringen binnen families / familiebedrijven. Met name bij ‘life changing events’ zoals bij een bedrijfsoverdracht, echtscheiding of overlijden kunnen de emoties soms hoog oplopen. Dit bracht mij op mediation, aangezien er met behulp van mediation vaak zo goed samen uit te komen is (ook al denk je soms zelf dat dit niet meer zo is). Zeker als je op tijd deskundige ondersteuning inschakelt. Dit kan een hoop leed voorkomen.
In 2012 ben ik daarom de opleiding gaan volgen en in 2013 ben ik gecertificeerd tot MfN-registermediator. In 2015 ben ik geaccrediteerd tot familie mediator. Daarbij wil ik me met name richten op de agrarische familiebedrijven. Sinds 2015 ben ik daarom aangesloten bij een collectief van mediators in de agrarische sector ‘Agrimediation’. Mediation is een prachtig hulpmiddel bij conflictoplossing. Door partijen te leren weer echt naar elkaar te luisteren, ontstaat er ruimte voor zelf gekozen oplossingen. Een pre daarin is dat ik mijn eigen ervaring mee kan nemen, aangezien ik privé, zowel aan de zijde van mijn man als bij de overname van Klaver Agrarisch Vastgoed, de dynamiek van de overname van een familiebedrijf heb mogen ervaren. 

De agrarische sector is een prachtige, dynamische sector. Het is puur uit empathie voor die sector dat ik me op mediation ben gaan richten, omdat ik vind dat de agrarische sector goede mediators verdient!

Tarief

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie en een aanvraag voor het tarief.
Veelal worden de kosten van mediation door partijen gezamenlijk, ieder voor de helft, gedragen.

Indien u een nadere kennismaking op prijs stelt, wordt het eerste half uur u vrijblijvend aangeboden.

Mediation via Rechtsbijstand »

Contact

Klaver Mediation
Trambaan 12
1733 AX Nieuwe Niedorp
Tel: 0226-414008
NB dit betreft tevens het telefoonnummer van Klaver Agrarisch Vastgoed, vraagt u naar Dorien Klaver.

e-mail: info@klavermediation.nl